Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM KOCAHAN YILMAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM KOCAHAN YILMAZ

T: (0282) 250 2617

M okocahan@nku.edu.tr

W okocahan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Fizik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK (YL)
Öğrenim Yılları: 2002-2008
Tez: İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER KULLANILARAK CİSİMLERİN PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ (2008)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK (YL)
Öğrenim Yılları: 1999-2002
Tez: ÇANAKKALE YERLEŞİM ALANINDA UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YÖNTEMLERİ İLE OLASI BİR DEPREMDE BEKLENEN HASARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Lisans
Üniversite: ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI
2008-
Araş. Gör. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI
1999-2008
İdari Görevler
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2016-2017
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
2009-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Fizik
Optik, Fotonik, Fiber Optik
Metroloji,Uygulamalı ve Endüstriyel Fizik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KOCAHAN YILMAZ Ö., TİRYAKİ E., COŞKUN E., ÖZDER S., Determination of phase from the ridge of CWT by using Generalized Morse Wavelet, Measurement Science and Technology, vol. 29, pp. 35203-35211, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZCAN S., COŞKUN E., ÖZDER S., The generalized Morse wavelet method to determine refractive index dispersion of dielectric films, Measurement Science and Technology, vol. 28, pp. 45013, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., ÖZDER S., Generalized Morse wavelet for the determination of the birefringence of a liquid crystal cell, Measurement Science and Technology, vol. 26, pp. 85204, 2015.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
4. KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., ÖZDER S., Generalized Morse wavelets for the phase evaluation of projected fringe pattern, Measurement Science and Technology, vol. 25, pp. 105701, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S., DEMİR P., Two-dimensional fringe projection for three-dimensional shape measurements by using the CWT phase gradient method, Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing, vol. 47, pp. 130-140, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
6. ÖZDER S., COŞKUN E., KÖYSAL O., KOCAHAN YILMAZ Ö., Determination of birefringence dispersion in nematic liquid crystals by using an S-transform, Optics Letters, vol. 32, pp. 2001, 2007.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
7. ÖZDER S., KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., GÖKTAŞ H., Optical phase distribution evaluation by using an S-transform, Optics Letters, vol. 32, pp. 591, 2007.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KOCAHAN YILMAZ Ö., Determination of height profile from two dimensional fringe signal by using two dimensional continuous wavelet transform, Turkish Journal of Physics, 2016.
Özgün Makale EBSCO, Elsebier BV, INIS Atomindex, Ovid, DVD
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. UYANIK M. ., KOCAHAN Ö., Design Approach of Diffraction Phase Microscopy and CWT Phase Method with Paul Wavelet for the Quantitative Phase Imaging, TÜRK FİZİK DERNEĞİ 34.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ (05.09.2018-09.09.2018).
Özet bildiri
2. KOCAHAN YILMAZ Ö., ERTÜRK E., ÖZDER S., FOURIER TRANSFORM PHASE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SURFACE MORPHOLOGY OF THIN FILM, International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (19.06.2018-21.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S., QUANTITATIVE PHASE IMAGING OF THIN FILM SURFACE BY DIFFRACTION PHASE MICROSCOPY, International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (19.06.2018-21.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. TİRYAKİ E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S., A simulation study to determine the birefringence dispersion of a liquid crystal from reflectance spectrum by using the paul wavelet, Turkish Physical Society 33th International Physics Congress (06.09.2017-09.09.2017).
Özet bildiri
5. BOZDOĞAN E., COŞKUN E., ÖZDER S., KOCAHAN YILMAZ Ö., Optical properties of slicon nanowires for different length fabricated by metal assisted chemical ethcing method, Turkish Physical Society 33th International Physics Congress (06.09.2017-09.09.2017).
Poster
6. BOZDOĞAN E., COŞKUN E., ÖZDER S., KOCAHAN YILMAZ Ö., Production of silicon nanowire having different size by using metal assisted chemical etching method, Turkish Physical Society 33th International Physics Congress (06.09.2017-09.09.2017).
Özet bildiri
7. TİRYAKİ E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S., The generalized morse wavelet to determine the refractive index and the extinction coefficient of an absorbing film from reflectance spectrum: a simulation study, Turkish Physical Society 33th International Physics Congress (06.09.2017-09.09.2017).
Özet bildiri
8. KOCAHAN YILMAZ Ö., TİRYAKİ E., DURMUŞ Ç., ELMAS M. N., COŞKUN E., ÖZDER S., Quantitative phase imaging of red blood cell by diffraction phase microscopy, 2017 Computing and Electromagnetics International Workshop (CEM) (21.06.2017-24.06.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. ÖZCAN S., KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., ÖZDER S., An improved method for simultaneous determination of refractive index and thickness of dielectric films: a simulation study, Science & Applications of Thin FilmsConference & Exhibition (19.09.2016-23.09.2016).
Poster
10. TİRYAKİ E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ELMAS M. N., COŞKUN E., ÖZDER S., Determination of the Refractive Index of Dielectric Films from the Transmittance Spectrum by Using Morse Wavelet, Science & Applications of Thin FilmsConference & Exhibition (19.09.2016-23.09.2016).
Poster
11. TİRYAKİ E., KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., DURMUŞ Ç., ÖZDER S., Theoretical Determination of the Refractive Index and Extinction Coefficient of an Absorbing Thin Film by Using Morse Wavelet, Science & Applications of Thin FilmsConference & Exhibition (19.09.2016-23.09.2016).
Poster
12. KOCAHAN YILMAZ Ö., DURMUŞ Ç., ELMAS M. N., COŞKUN E., TİRYAKİ E., ÖZDER S., 3D profile measurements of objects by using zero order Generalized Morse Wavelet, TFD2016 (06.09.2016-09.09.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
13. ÖZCAN S., COŞKUN E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S., An improved method for determination of refractive index of absorbing films: A simulation study, TFD2016 (06.09.2016-09.09.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
14. TİRYAKİ E., COŞKUN E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S., A simulation study for determination of refractive index dispersion of dielectric film from reflectance spectrum by using Paul wavelet, TFD2016 (06.09.2016-09.09.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
15. KOCAHAN YILMAZ Ö., ELMAS M. N., DURMUŞ Ç., COŞKUN E., TİRYAKİ E., ÖZDER S., Optical phase distribution evaluation by using zero order Generalized Morse Wavelet, TFD2016 (06.09.2016-09.09.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
16. ÖZCAN S., COŞKUN E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S., An improved method for the determination of birefringence dispersion of liquid crystal cell: A simulation study, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU-9) (24.08.2015-27.08.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
17. KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., ÖZDER S., Profile measurement of objects by using stockwell and continuous wavelet transforms, 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference (20.04.2008-22.04.2008).
Tam metin bildiri Erişim Linki
18. KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S., COŞKUN E., S-transform analysis of projected fringe patterns, SPIE Proceedings (18.06.2007-20.06.2007).
Tam metin bildiri Erişim Linki
19. KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S., COŞKUN E., S-transform analysis of projected fringe patterns, Optical Measurement Systems for Industrial Inspection V (17.06.2007-22.06.2007).
Tam metin bildiri Erişim Linki
20. COŞKUN E., ÖZDER S., KOCAHAN YILMAZ Ö., KÖYSAL O., The Determination of Birefringence Dispersion in Nematic Liquid Crystals by Using the S-Transform, AIP Conference Proceedings (04.09.2006-08.09.2006).
Tam metin bildiri Erişim Linki
21. KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S., COŞKUN E., Optical Phase Distribution Evaluation by Using S-transform, AIP Conference Proceedings (22.08.2006-26.08.2006).
Poster Erişim Linki
22. ŞENGÜL ULUOCAK E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ŞEN S., ÖZEL M. E., DEMİRCAN O., Chemical analysis of some meteorite claims in turkey, Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 2005. RAST 2005. (09.06.2005-11.06.2005).
Tam metin bildiri Erişim Linki
23. KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZEL M. E., YILDIRIM H., ŞENGÜL ULUOCAK E., ŞEN S., Meteorite impact crater inventory of turkey, Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 2005. RAST 2005. (09.06.2005-11.06.2005).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZEL M. E., ŞENGÜL E., KOCAHAN Ö., Türkiye de Meteorit Göktaşı Araştırmaları, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi (08.09.2008-12.09.2008).
Sözlü Bildiri
2. KOCAHAN YILMAZ Ö., ŞENGÜL ULUOCAK E., ÖZEL M. E., Uydu Görüntülerinde Hough Dönüşümü İle Krater Bulma Çalışmaları, Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik Ve Uzaktan Algılama Sempozyumu (30.04.2008-02.05.2008).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. ŞENGÜL ULUOCAK E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZEL M. E., Türkiyede Meteor Çarpma Kraterleri ve Göktaşları, The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey (14.11.2006-17.11.2006).
Özet bildiri Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SSCI
Ulusal Projeler
1. Beyaz Işık Faz Mikroskopisi İle İnce Filmlerin Yüzeylerinin Görüntülenmesi Ve Faz Dağılımlarının Genelleştirilmiş Stockwell Dönüşümü Kullanılarak Hesaplanması, BAP, Yürütücü, 08.03.2018-Devam Ediyor.
2. Mikrometre Boyutlu Cisimlerin Üç Boyutlu Yüzey Profillerinin Belirlenmesi İçin Genelleştirilmiş Morse Dalgacığı Faz Hesaplama Yöntemi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.09.2015-Devam Ediyor.
3. Hareketli Cisimlerin Yüzey Profillerinin Ölçümünün Genelleştirilmiş Morse Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 09.05.2014-04.10.2016.
4. Türkiye Meteor Takip Sistemleri Ve Ağı´nın Kurulumu: Ulusal Çarpma Kraterleri Ve Meteoritleri Veritabanı´nın Oluşturulması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.01.2014-15.01.2017.
5. İki Boyutlu Sürekli Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Cisimlerin Profillerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 08.06.2010-17.01.2014.
6. Türkiye´nin Meteorit Çarpma Kraterleri Envanteri: Kraterlerin Morfolojik Özellikleri ve Uydu Görüntüleriyle Bulunması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.05.2005-01.05.2008.
7. Fiber Bragg Grating Yapımı ve Uygulamaları, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.08.2003-01.08.2006.
Katıldığı Kurslar
Optical System Design , Yer:London-Stansted, 20.06.2011-24.06.2011.